• zh-hans

PB07 Series Fast Acting High Current Brick Fuse 30A~100A 72VDC/85VDC

Part No. Rated Voltage/DC Rated Current/A
PB07030 72V
85V
30A
PB07040 40A
PB07050 50A
PB07060 60A
PB07070 70A
PB07080 72V 80A
PB07100 100A

描述

特点:-

  • 快断大电流方块保险丝
  • 贴片安装设计,节省空间
  • 陶瓷方体设计
  • 根据UL248-1/14设计

应用:

 • 电动工程机械(叉车、挖机,推土机)
 • 园林工具
 • 户外储能(便携式电源)
 • HEV
 • 电摩
 • 二轮车

电压:72VDC/85VDC
电流: 30A ~ 100A

分段能力:1000A

 

UR/UL Certificate No.: E470032 (Link)

Data Sheet

Sample RFQ