• zh-hans

A121601 Series Fuse 50A~350A 125VDC

Part No. Rated Voltage Rated Current
A121601-50 63Vdc
100Vdc
125Vdc
50A
A121601-60 60A
A121601-80 80A
A121601-100 100A
A121601-150 150A
A121601-200 200A
A121601-250 250A
A121601-300 300A
A121601-350 125Vdc 350A

描述

特点:

  • 体积小且额定电流高的短路保护熔断器
  • 在100VDC/125VDC下具有高分段能力
  • 符合RoHS标准,无铅

应用:

  • 电动工程机械(叉车、挖机,推土机)
  • 园林工具
  • 户外储能(便携式电源)
  • HEV
  • 电摩
  • 二轮车

电压:63VDC/100VDC/125VDC

电流: 50A ~ 350A

分段能力:63Vdc/8000A(Self-certified )

                   100Vdc/6000A(Self-certified )

125Vdc/3000A

 

UR/UL Certificate No.: E470032 (Link)

Data Sheet

Sample RFQ