• zh-hans

A202002 Series High Current Fuse 350A~700A 85VDC

Part No. Rated Voltage Rated Current
A202002-350 85VDC 350A
A202002-400 400A
A202002-500 500A
A202002-600 600A
A202002-700 700A

描述

特点:

  • 体积小且额定电流高的短路保护熔断器
  • 在85VDC下具有高分段能力
  • 符合RoHS标准,无铅

应用:

  • 电动工程机械(叉车、挖机,推土机)
  • 园林工具
  • 户外储能(便携式电源)
  • HEV
  • 电摩
  • 二轮车

电压:85VDC

电流: 350A ~ 700A

分段能力:85Vdc/16000A

                   85vdc/2000A( Self-certified)

 

UR/UL Certificate No.: E470032 (Link)

Data Sheet

Sample RFQ